landkaart

Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag in Nederland en dus ook in Ermelo aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. (zie programmaoverzicht)

In Europa zijn een aantal dorpen, die Ermelo heten. De oudheidkundige vereniging Ermeloo heeft daarom contact gezocht met het Portugese Ermelo. We hebben gekeken naar historische en actuele overeenkomsten tussen de beide dorpen.
We willen u tijdens een presentatie, in Het Pakhuis, de resultaten hiervan op de openmonumentendag laten zien.

brug portugal

kerk