Een plek van plezier is een kazerne misschien niet meteen, er zit echter wel veel geschiedenis achter.

De verhalen in de pers over de plaquette waren daar een voorbeeld van, maar ook achter de twee glas-in-lood ramen zit nog een heel verhaal. Daarvan getuigt alleen al de plaatsnaam Kampen op het raam op de eerste verdieping van het gebouw waar Je Maintiendrai op de tweede verdieping hangt.

verslag van Egbert Vonkeman

startpictures